Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbestverwijdering

Perfect Finish Asbestverwijdering is gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen van asbest. Onze gekwalificeerde medewerkers zetten zich dagelijks in om onze leefomgeving schoon te maken en te verbeteren. Met behulp van de meest geavanceerde technieken zorgen we voor een veilige en verantwoorde manier om asbest te verwijderen en af te voeren. Kwaliteit en veiligheid voeren bij ons de boventoon.

Vacature Asbestverwijderaar

Een Asbestverwijderaar wordt ook wel asbestsaneerder genoemd. Perfect Finish is gespecialiseerd in asbestverwijdering. Door het verwijderen van asbest verbeteren we onze leefomgeving en daarvoor zoeken w…

Asbestverwijdering in beeld

Perfect Finish Asbestverwijdering

Vakkundige verwijdering van asbest is ons specialisme.

Ons ultieme doel?

  • Het verhogen van de kwaliteit van asbestsanering
  • Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren
  • Verwijdering van alle mogelijke asbesthoudende materialen

Voortdurende investeringen in kennis, gereedschappen en technieken zorgen ervoor dat het verwijderen van asbest op een zo veilig mogelijke manier kan uitgevoerd worden.

We werken bij Perfect Finish met verschillende ploegen medewerkers. Alle machines en gereedschappen worden uiteraard ook door ons voorzien. Op deze manier wordt u als opdrachtgever volledig ontzorgd.

Projecten

asbestsanering sint joris winge

Sint Joris Winge

In Sint Joris Winge zijn van een bestaande woning diverse asbesthoudende materialen van het dak verwijderd. De klus is voorspoedig gelopen. Gegevens: Locatie: Sint Joris Winge Opdracht: Verwijderen as…
asbest golfplaten dak verwijderen

Beringen

In Beringen zijn daken van een oude stal en schuur onder eenvoudige handelingen gesaneerd. Dit is naar tevredenheid van de klant verlopen. Gegevens: Locatie: Beringen Opdracht: Verwijderen asbesthoude…
Leiding isolatie asbest saneren

Kortrijk

In een kelder van een gebouw in Kortrijk werden enkele meters leiding isolatie in hermetische zone verwijderd. Gegevens: Locatie: Kortrijk Opdracht: Verwijderen asbesthoudende leiding isolatie Opdrach…WAAROM KIEZEN VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING?

Asbesthoudende materialen bevatten asbestvezels.

  • Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier
  • Asbestvezels komen vrij wanneer asbesthoudende materialen ontbinden:
    • Bij breken, zagen en bewerken van asbest
  • De asbestvezels verspreiden zich dan in de lucht:
    • Bij inademing kunnen verschillende ziektes worden veroorzaakt

Professionele asbestverwijdering gaat verspreiding van de vezels tegen. Het risico op gezondheidsproblemen wordt op die manier sterk verkleind.

Professionele asbestverwijdering in 3 stappen

Professionele asbestverwijdering kan beschreven worden in 3 verschillende stappen. De eerste stap is om een inventarisatie te laten maken. Op basis van de inventarisatie kan een offerte gemaakt worden, waarna de asbestverwijdering kan starten. Zodra alle asbest verwijderd is, kan de oplevering uitgevoerd worden.


1

Stap 1: Asbestinventarisatie

Eerst en vooral is het noodzakelijk dat we alle asbestbronnen in kaart brengen. Na inventarisatie wordt een inventarisatie-rapport opgemaakt, op basis daarvan kunnen we een offerte aanbieden voor het vakkundig verwijderen van de asbestvezels.

2

Stap 2: Asbestverwijdering

Zodra u de offerte heeft goedgekeurd kan gestart worden met de verwijdering. Deskundig opgeleide medewerkers komen de asbesthoudende materialen op een veilige manier verwijderen en afvoeren.

3

Stap 3: Vrijgave en oplevering

Na de asbestverwijdering volgt de oplevering en tot slot de vrijgave van de behandelde plaats. De vrijgave houdt in dat een gecertificeerd laboratorium metingen uitvoert, dit om te controleren of er nog asbestvezels aanwezig zijn. Zodra deze metingen met succes zijn afgerond, wordt een vrijgaveformulier uitgereikt. U kan nu helemaal gerust zijn, de asbesthoudende materialen zijn veilig verwijderd en het pand is weer vrij toegankelijk.


Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu