Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Asbest in huis

Asbest in huis

Asbest in huis of asbest in een woning is goed te herkennen. De meeste toepassingen van asbest in huis zijn bij meerdere woningen toegepast. Hier staan een aantal belangrijke aanwijzingen die het herkennen van asbest in huis gemakkelijk maken. Daarnaast staat beschreven hoe asbest in huis verwijderd kan worden.

Huis gebouwd voor 1993

Asbest in huis is toegepast bij woningen die vóór 1993 gebouwd zijn. Vanaf 1 januari 1994 is het verwerken van asbesthoudende materialen bij de wet verboden. Indien de woning gebouwd is na 1993, is de woning zo goed als zeker asbest vrij. In woningen die eerder gebouwd zijn dan 1994, kunnen er wel asbesthoudende materialen gebruikt zijn.

Toepassing asbest in huis op daken

Asbesthoudende materialen in huis zijn vaak toegepast op dezelfde plaatsen. De bekendste vorm van asbesthoudende materialen die in huizen zijn toegepast is golfplaten, dakplaten of eternit platen. Via asbest daken komen op dit moment de meeste asbestvezels in het milieu terecht. De overheid heeft in 2019 getracht om asbest daken bij de wet te verbieden. Dat is destijds niet gelukt.

Daarnaast werd asbest veel toegepast als dakbeschot. Asbesthoudend dakbeschot werd vaak toegepast onder het zadeldak. Het zorgt voor stevigheid van het zadeldak en dient als isolatie. Lees meer over asbest herkennen elders op deze website.

Toepassing asbest in huis in de muur

Asbest in huis wordt veel gezien in muren. Dat kunnen bijvoorbeeld asbesthoudende spouwplaatjes zijn of asbesthoudende vensterbanken. Door de isolerende werking en de hoge brandwerende eigenschappen van asbest is het ook vaak toegepast achter radiatoren, als rookgaskanalen en in de meterkast.

Hoe verschillende asbesthoudende materialen te herkennen zijn, wordt beschreven op de pagina asbest herkennen.

Toepassing asbest in huis in de vloer

Asbest is ook op verschillende manieren toegepast in de vloer. Het kan bijvoorbeeld toegepast zijn in de lijm van vloerzeil of onder het vloerkleed. Daarnaast kan het ook toegepast zijn als lijn voor vloerbedekking of van vinyl tegels.

Asbest in huis verwijderen

Asbest in huis verwijderen of asbest saneren is nodig op het moment dat het huis gesloopt wordt, of dat het huis verbouwd wordt. Asbestverwijdering in huis gaat in een aantal stappen.

Asbest in huis inventarisatie

Allereerst moet een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. Een onafhankelijk bureau komt een inventarisatie uitvoeren waarbij de totale hoeveelheid asbest in kaart wordt gebracht. Daarnaast wordt bepaald welke veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden zodat

asbesthoudende materialen op een veilige manier gesaneerd worden. Uit de asbestinventarisatie volgt een asbestinventarisatie rapport.

Asbest in huis offerte

Op basis van het asbestinventarisatie rapport kan Perfect Finish Milieutechniek een offerte voor het verwijderen van asbest in huis opmaken. De offerte behelst het verwijderen van asbest, het afvoeren van asbest en de vrijgave.

Asbestverwijdering in huis

Indien de offerte akkoord is, kan gestart worden met asbestverwijdering in huis. Opgeleide asbestverwijderaars zorgen ervoor dat alle asbesthoudende materialen in huis gesaneerd worden. Tijdens asbestsanering mag u de woning niet betreden. Zodra alle asbesthoudende materialen verwijderd zijn, wordt middels een laboratorium test gemeten of de asbestvezels weg zijn en of de omgeving weer veilig toegankelijk is. Dit heet een vrijgave. Zodra de woning is vrijgegeven krijgt u een vrijgave formulier. Dit is tevens het bewijs dat asbest op een veilige manier verwijderd is uit de woning