Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Zelf asbest verwijderen

Zelf asbest verwijderen

Ondanks grote risico’s voor de gezondheid wordt het door de overheid toegestaan om als particulier zelf asbest te verwijderen. Dit is alleen geoorloofd voor asbest daken en op het moment dat de asbest verwijderd kan worden zonder het materiaal te beschadigen. Bovendien mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 35 vierkante meter.

Voorafgaand aan de verwijdering van asbest zijn zowel particulieren als bedrijven verplicht om een sloopmelding te doen bij de gemeente. Zij geven u ook informatie over extra voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden zoals het verpakken van het asbest houdend afval. Bovendien wordt door de gemeente informatie verstrekt over op welke locatie u na de sloop de asbesthoudend afval kunt afvoeren. Als een particulier zelf asbest gaat verwijderen mogen er geen asbest vezels vrijkomen. Een voorbeeld van een asbest bron die u zelf mag verwijderen zijn golfplaten die geschroefd zitten, echter is het niet toegestaan om meer dan 35 vierkante meter zelf te verwijderen. Zelf asbest verwijderen is dus wel toegestaan. Alvorens u hieraan begint, ben wel bewust van de gezondheidsrisico’s die het inademen van asbestvezels met zich meebrengt.
Ervaring leert dat het beter is om een professional in te schakelen en de asbest te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor professionele asbestverwijdering.

Asbest verwijdering door gecertificeerd bedrijf

In veel gevallen is het gevaarlijker om de asbest op een verkeerde manier te verwijderen dan om deze in het gebouw of object te laten zitten. Vaak wordt door deskundigen en de gemeente aangeraden om asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Zodra het risico bestaat dat asbestvezels vrijkomen, is het zelfs verplicht om een gecertificeerd bedrijf het asbest te laten verwijderen.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor professionele asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf.

Asbestsanering en omwonenden

In een situatie waarbij een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf de asbest verwijderd, worden er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk asbestvezels vrijkomen. Voor omwonenden is er in die situatie nauwelijks risico. De gezondheidsrisico’s zijn het grootst op de plaats waar asbest verwijderd wordt. Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf dragen beschermende kleding en adembescherming omdat zij dagelijks met asbest in aanraking komen.

Kosten verwijdering asbest

De eigenaar van het gebouw of object waarin de asbest zich bevind is verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. De kosten worden volledig aan woningeigenaren toegerekend. In veel gevallen is er subsidie voor de verwijdering van asbest.

De kosten voor verwijdering van asbest zijn afhankelijk van vele factoren. Zie de pagina ‘asbest verwijderen’ voor meer informatie over de kosten van asbest verwijdering of neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor professionele asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf.

Verwijdering asbest bij koop of verkoop van een huis

Het is voor de verkoper van een gebouw of object niet verplicht om asbest te verwijderen alvorens deze verkocht mag worden. Om er als koper zeker van te zijn dat er zich in de woning geen asbest bevindt, is het mogelijk om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. In de regel betaalt de koper de kosten van de asbestinventarisatie. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor de verwijdering van asbest, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor professionele asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf.

Wanneer is asbest verwijderen verplicht?

Het is niet altijd verplicht om asbesthoudende materialen direct te (laten) verwijderen. Dit is namelijk afhankelijk van de staat waarin het asbesthoudend materiaal verkeert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘hechtgebonden’ asbest en ‘niet hechtgebonden’ asbest.
In een situatie waar het asbest in vast materiaal zit en er niets mee gebeurd is het niet altijd nodig om de asbest te verwijderen. Er wordt dan gesproken van een hechtgebonden toestand. Voorwaarde is dat het asbesthoudend materiaal in goede staat is en dat het niet bewerkt wordt. Asbest in hechtgebonden toestand levert niet direct een gevaar op.
Op het moment dat het asbest niet vast zit in een materiaal is er een grote kans dat er vezels vrijkomen. Er is op dat moment sprake van asbesthoudend materiaal in niet hechtgebonden toestand. In dat geval is het verplicht om het asbesthoudend materiaal te (laten) verwijderen omdat dit een direct gevaar oplevert en inademing van asbestvezels neemt grote gezondheidsrisico’s met zich mee.

Neem contact op met Perfect Finish Milieutechniek voor professionele asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf.