Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Methoden asbestverwijdering

Methoden asbestverwijdering

Wanneer alle vooronderzoeken zijn uitgevoerd en gerapporteerd kan worden gestart met het verwijderen van de asbest. Asbestsaneren kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Welke methode wordt gebruikt hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De verschillende methoden zijn: in de Open Lucht in een speciale Glove Bag of in Containment.

Open Lucht (buitensanering)

Asbest saneren in de open lucht is de methode waarbij vezelemissie het minst goed beheersbaar is. Daarom is het van uiterst belang dat de asbestsaneerders het breken of beschadigen van het asbesthoudende materiaal zoveel mogelijk beperken. Indien mogelijk moeten breukplaatsen behandeld worden met speciale stoffen om op die manier vezelemissie van asbest tot een minimum te beperken.

Glove bag

Bij Asbest saneren met behulp van de Glove Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving door middel van een couveusezak. In deze zak kan zonder het risico van besmetting door asbestvezels het asbest worden gesaneerd. Na verwijdering wordt ook het afval opgeslagen in de couveusezak. Tot slot wordt de asbestbron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd om ook in de omgeving van de asbestwerkzaamheden vast te stellen of er vezel besmetting heeft plaatsgevonden.

Containment

Asbest saneren in een containment is de methode waarbij vezelemissie het best beheerst kan worden. Om de bron heen wordt met behulp van speciale folie een gecontroleerde ruimte (het containment) gebouwd. Met behulp van een speciale onderdruk machine wordt in de ruimte een onderdruk opgebouwd. Asbestvezels die tijdens het saneringsproces vrijkomen, worden gefilterd. Na afloop van de werkzaamheden is het verplicht om luchtmetingen uit te voeren en om het containment vrij te geven. Dit geschied door een onafhankelijk laboratorium, waarna bij vrijgave de dienstdoende Deskundig Toezichthouder Asbestsloop het schone containment kan opleveren.