• Asbest platen afvoeren
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbest platen

Asbest platen zijn er in verschillende vormen en toepassingen zoals asbest golfplaten, asbest vlakke platen en isolatieplaten. De asbesthoudende producten werden in het verleden veel gebruikt op daken als dakbedekking en dakbeschot. Het meest bekend zijn de asbest dakplaten in golfplaten vorm. Deze werden vóór 1993 veelal toegepast op daken van bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Daarnaast worden asbest platen gebruikt als isolatieplaat. Dit ziet men veelal in meterkasten en achter verwarmingen en zijn vaak herkenbaar door de honingraatstructuur. In objecten en gebouwen van voor 1993, is de kans groot dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt.

Asbest platen zijn in de meeste gevallen hecht gebonden, dat wil zeggen een vaste toepassing waarbij de schadelijke vezels niet snel kunnen vrijkomen tenzij de asbesthoudende elementen worden bewerkt (zagen, slijpen en boren) of worden beschadigd. Asbestcement bestaat uit 85 à 90% cement en 10 à 15% asbestvezels. Het percentage asbest dat toegepast werd in vlakke isolatieplaten is echter hoger. Deze isolatieplaten werden in het verleden vaak onder de naam Nobranda verkocht. Deze platen kunnen gemakkelijker afbreken en daarom komen schadelijke vezels sneller vrij.

Asbest platen verwijderen

Het is raadzaam om asbest platen te verwijderen wanneer asbest in slechte staat (niet hecht gebonden toestand) verkeert of wanneer er verbouwd gaat worden aan een woning, pand of object. In niet hecht gebonden toestand kunnen asbest platen vezels verspreiden door de lucht en dit kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Perfect Finish Milieutechniek kan asbest platen vakkundig en veilig verwijderen. Na afloop zal een laboratorium test uitwijzen of de omgeving vrij is van asbestvezels en weer veilig toegankelijk voor iedereen.

Kosten asbest plaat verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest plaat zijn niet met een vaste prijs te noemen omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren. Het aantal platen of het aantal vierkante meter platen dat verwijderd moet worden is bepalend. Daarnaast is het voor de prijs belangrijk om te weten onder welke condities de asbest platen verwijderd mogen worden. Tot slot is het ook belangrijk wat het gewicht van de platen is zodat bepaald kan worden wat het afvoeren van asbesthoudende platen kost.

Om tot de exacte kosten van asbest plaat verwijderen te komen is het belangrijk om een asbestinventarisatie te laten doen. Een professioneel bedrijf komt de asbest bronnen in het gehele pand of object inventariseren. Het onderzoek wordt vastgelegd in een rapport. Hierin staat hoeveel asbestplaten er zijn, waar deze zich bevinden en op welke manier de asbestplaten veilig verwijderd kunnen worden. Op basis van dit inventarisatierapport kan Perfect Finish Milieutechniek direct de kosten inzichtelijk maken van asbest plaat verwijderen.
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu