Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Regelgeving asbest

Regelgeving asbest

De overheid heeft wetten en regels opgesteld die het asbest-beleid bepalen waaraan alle bedrijven, instellingen en ook agrarische bedrijven zich moeten houden. Enkel voor particulieren gelden andere regels. Voor particulieren die asbesthoudende materialen willen verwijderen geldt het Asbestverwijderingsbesluit en de regels binnen de gemeente waarin de asbest sanering plaatsvindt. De vastgestelde wettelijke regels voor het omgaan met asbest zijn dus geldig voor iedereen. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen particulier, werkgever en werknemer. Onderstaand een overzicht van wie onder welke regelgeving valt:

Werkgevers, werknemers en zelfstandige beroepsbeoefenaars: Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijven, instellingen en zelfstandig werkenden: Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.

Particulieren: Asbestverwijderingsbesluit en de regels van de gemeente waarin de sanering plaatsvindt.

Voor particulieren geldt dat wanneer een particulier een gebouw of object wil slopen of verbouwen, er een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd. Wanneer er asbest wordt aangetroffen kan de gemeente verplichten om de asbest te (laten) verwijderen. In het asbestverwijderingsbesluit staat onder meer dat particulieren asbest van het dak mogen verwijderen met een maximum van 35 vierkante meter. Voorafgaand aan elke asbestsloop moet te allen tijde bij de gemeente een sloopmelding worden gemaakt. Ook heeft de gemeente meer informatie over hoe asbest kan worden afgevoerd.

Mocht er twijfel bestaan over onder welke regelgeving u valt, neem dan contact op met Perfect Finish Milieutechniek