• Asbest laten verwijderen
 • Asbest verwijdering op het dak
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
 

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is delicaat werk dat wordt uitgevoerd door gespecialiseerde asbestverwijderaars. Perfect Finish Asbestverwijdering werkt met deskundige asbestverwijderaars, die met de best beschikbare technieken asbest op een veilige en professionele manier verwijderen.

Asbest werd voorheen gebruikt om bouwmaterialen te versterken en brandwerend te maken. Echter blijkt de asbestvezel schadelijk te zijn voor onze gezondheid. Asbestvezels komen vrij wanneer asbesthoudende materialen breken, scheuren of bijvoorbeeld gezaagd worden. Het is daarom verplicht om asbest te verwijderen wanneer:

 • een pand verbouwd wordt
 • asbest bewerkt, verplaatst of weggehaald moet worden.

Asbest verwijderen heeft verschillende voordelen. Door asbest te verwijderen worden gezondheidsrisico’s uitgesloten, stijgt de waarde van het gebouw of object en verbeteren we het milieu en onze leefomgeving.

Asbest verwijderen brengt uiteraard kosten met zich mee. Voor particulieren worden momenteel subsidies voor asbestverwijdering verstrekt.

Bovendien kan het voor bedrijven interessant zijn om asbest te verwijderen in verband met subsidiemogelijkheden voor bedrijven en investeringsaftrek voor bedrijven.

Asbest verwijderen kosten

De kosten voor het verwijderen van asbest zijn afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

 • de hoeveelheid asbest die gesaneerd moet worden
 • de werkwijze die toegepast moet worden om het asbest veilig te verwijderen
 • het soort asbest dat gesaneerd moet worden

De totale kosten van asbestverwijdering zijn als volgt opgebouwd:

 • de kosten voor de asbestinventaris
 • de kosten voor het verwijderen van het asbest
 • de kosten voor het afvoeren van asbest.

De exacte kosten van asbest verwijderen kan berekend worden op basis van een asbestinventaris. Alleen met een asbestinventaris kan Perfect Finish Asbestverwijdering een offerte uitbrengen om de totale kosten voor asbestverwijdering te kunnen bepalen.

Professioneel asbest verwijderen

Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid is het professioneel verwijderen van asbest noodzaak.

Er zijn kennis, ervaring en de juiste materialen nodig om asbest veilig te verwijderen en de gezondheidsrisico’s voor de asbestverwijderaar en de leefomgeving te beperken.

De deskundige asbestverwijderaars van Perfect Finish Asbestverwijdering zijn gespecialiseerd in het professioneel verwijderen van asbest.

Professioneel asbest verwijderen verloopt in 6 stappen:

 • Contact opnemen: Tijdens het eerste contact met Perfect Finish Asbestverwijdering, wordt de situatie en de wens van de opdrachtgever kort samengevat.
 • Asbestinventaris: Op de betreffende locatie wordt een asbestinventaris opgesteld door een onafhankelijke partij. Deze partij brengt de hoeveelheid asbest, het soort asbest (met bijhorende risicoklasse) en locatie van het asbest zich bevindt in kaart.
 • Asbestinventaris – rapport: Er wordt een rapport opgemaakt van de gemaakte inventaris. Hierin staat alle informatie gedocumenteerd.
 • Offerte: Op basis van het rapport wordt een offerte op maat gemaakt.
 • Asbest verwijderen: Perfect Finish Asbestverwijdering komt het asbest verwijderen. De tijdsduur is afhankelijk van de grootte van het project.
 • Oplevering: Na sanering en vrijgave door een gecertificeerd laboratorium, wordt uw locatie asbestvrij opgeleverd.

Asbest verwijderen fiscaal aftrekbaar

In veel gevallen is asbest verwijderen fiscaal aftrekbaar voor bedrijven. Op die manier staan tegenover de kosten voor het verwijderen van asbest ook gunstige fiscale voordelen. Het is belangrijk om bij uw accountant of boekhouder te informeren naar de mogelijkheden als u asbest gaat verwijderen.

Asbest verwijderen subsidies

Naast de fiscale voordelen biedt de overheid ook subsidies voor asbest verwijderen. De subsidies kunnen asbest verwijderen heel voordelig maken. De subsidieverstrekkingen zijn per jaar anders en aan veranderingen onderhevig. Neem contact op met Perfect Finish Asbestverwijdering over de actuele subsidiemogelijkheden asbest verwijderen.